ប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបររថយន្ត

ការប្រឡងយកបណ្ណបើកមិនលំបាក និងមិនចាំយូរដូចមុនទៀតឡើយ ជាមួយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដែលក្រសួងទើបដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់។ ចំណាយពេលត្រឹមតែ ២ម៉ោងអាចទទួលបាន បណ្ណបើក ប្រសិនបើប្រឡងជាប់ទាំងទ្រស្តី និងដៃចង្កូត។ សូមទស្សនាវីដេអូពន្យល់ពីនិតិវិធី។themecircle