ថាមពលផ្លូវចិត្តអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចទម្លុះឧបសគ្គបាន 

ខណ្ឌព្រែកព្នៅ គឺជាខណ្ឌមួយ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីឡូតិ៍ជាយក្រុងភ្នំពេញ 

Tony Robbins: How To Be SUCCESSFUL (for any goal)

How to Overcome Fear | Breakthrough with Tony Robbins #6

How Millionaires Schedule Their Day: RPM Life Planner

How To Set Goals and Achieve Them in 2017

 Goal Setting Inspirational Video Best

គន្លឹះក្លាយជាអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ 

ចង់ ចេះ ធ្វើ 

ក្រម្លឹងៗម៉េចក៏ខំរៀនម្លេះ 

បើគ្មានដើមទុន តើចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដូចម្តេច ?

ទំលាយអាថ៌កំបាំងទាំង10 ដើម្បីសំរេចនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន 

របៀបនិយាយទៅកាន់ខួរក្បាលអនុសម្បជញ្